בנין_ספרה

אוניברסיטת ירושלים

שם הלקוח: אוניברסיטת ירושלים

מעצב: גבעתי מעצבים